Veelgestelde vragen

Voor een goede (medische) behandeling is het belangrijk dat het AMC en/of VUmc bepaalde persoonlijke gegevens van u compleet en beschikbaar heeft, zoals adresgegevens, resultaten van onderzoeken, diagnose en behandelplannen. Al deze gegevens worden in één elektronisch patiëntendossier opgeslagen. Via het patiëntenportaal Mijn Dossier kunt u zelf een gedeelte van de informatie in uw medisch dossier bekijken of aanpassen. Zo kunt u op elk moment uw (adres)gegevens aanpassen, afspraken aanvragen, uitslagen bekijken en herhaalrecepten aanvragen. Ook kunt u berichten uitwisselen met uw behandelteam.
Heeft u vragen over het gebruik van Mijn Dossier? Hieronder vindt u antwoord op veelgestelde vragen. De vragen zijn gegroepeerd per onderwerp.
Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail: support@amc-vumc.nl

Algemene vragen over Mijn Dossier
Wat is Mijn Dossier?
Vragen over het aanmelden voor Mijn Dossier
Hoe kan ik mij aanmelden voor Mijn Dossier?
Waarom kan ik niet met DigiD inloggen?
Hoe activeer ik Mijn Dossier?
Wat is het verschil tussen activatiecode, gebruikersnaam en wachtwoord?
Mijn activatiecode voor Mijn Dossier werkt niet. Wat moet ik doen?
Mijn activatiecode is verlopen. Wat moet ik doen?
Kan iemand anders mij aanmelden voor Mijn Dossier?
Ik kom voorlopig niet in het AMC en wil me toch aanmelden voor Mijn Dossier, kan dat?
Wat kost het gebruik van Mijn Dossier?
Heb ik speciale apparatuur of computerprogramma’s nodig?
Mijn Dossier ook via app beschikbaar
Ik ben automatisch uitgelogd. Waarom is dat?
Vragen over het toegang tot Mijn Dossier door anderen
Hoe kan ik als ouder via Mijn Dossier het dossier van mijn kind inzien?
Hoe kan ik mij aanmelden voor gemachtigdentoegang?
Kan ik mijn machtiging weer in (laten) trekken?
Kan ik via Mijn Dossier vragen stellen over een familielid?
Kunnen mijn partner en ik samen één Mijn Dossier account hebben?
Kan mijn huisarts nu ook al mijn gegevens uit het ziekenhuissysteem inzien?
Welke informatie ontvangt mijn huisarts / verwijzend specialist wel?
Vragen over afspraken
Kan ik via Mijn Dossier mijn afspraak verzetten of afzeggen?
Kan ik voor alle poliklinieken via Mijn Dossier een afspraak maken?
Vragen over medische informatie
Hoe snel kan ik uitslagen van onderzoeken zien via Mijn Dossier?
Ik heb een vraag over mijn uitslag. Wat moet ik doen?
Wat moet ik doen als ik uitslagen niet wil zien?
Ik wil geen e-mails ontvangen als er een nieuwe uitslag is. Wat moet ik doen?
Kan het voorkomen dat ik een uitslag eerder zie dan mijn behandelaar?
Ik heb een uitslag gelezen in Mijn Dossier. Nu is deze uitslag niet meer zichtbaar. Hoe kan dat?
Ik begrijp de informatie in Mijn Dossier niet: wat kan ik doen?
Er staat een fout in Mijn Dossier. Wat moet ik doen?
Kan ik gegevens uit Mijn Dossier downloaden en printen?
Wat is de gezondheidssamenvatting?
Ik ben ingelogd in Mijn Dossier, maar er staat geen informatie in. Hoe kan dat?
Vragen over Share Everywhere (Mijn Dossier delen)
Hoe werkt Share Everywhere?
Welke gegevens deel ik via Share Everywhere?
Hoe kan mijn zorgverlener via Share Everywhere informatie doorgeven aan het behandelteam?
Kan ik als gemachtigde ook Share Everywhere gebruiken?
Ik zie Share Everywhere niet, wat moet ik doen?
Vragen over de berichtenuitwisseling
Hoe kan ik het beste een bericht sturen naar mijn behandelaar?
Waarom kan ik geen vraag stellen aan mijn behandelteam?
Wanneer kan ik antwoord in Mijn Dossier verwachten als ik een bericht stuur?
Ik heb een vraag gesteld en nog geen antwoord gekregen
Wie beantwoordt mijn vraag?
Hoe kan ik via Mijn Dossier herhaalrecepten aanvragen?
Ik ontvang geen e-mails. Wat moet ik doen?
Ik wil geen e-mails ontvangen als er een nieuwe uitslag is. Wat moet ik doen?
Vragen over inloggen
Ik ben mijn gebruikersnaam van Mijn Dossier vergeten. Wat moet ik doen?
Ik ben mijn wachtwoord van Mijn Dossier vergeten. Wat moet ik doen?
Het inloggen lukt niet, er staat dat mijn account is geblokkeerd. Wat moet ik doen?
Ik heb geen SMS-bericht met code ontvangen. Wat moet ik doen?
Ik wil mijn beveiligingsvraag en/of het -antwoord wijzigen. Wat moet ik doen?
Ik ben automatisch uitgelogd. Waarom is dat?
Vragen over privacy en veiligheid
Hoe veilig is Mijn Dossier?
Wat is het privacybeleid van Mijn Dossier?
Ik ben automatisch uitgelogd uit Mijn Dossier. Waardoor komt dat?
Overige vragen
Waarom is het niet mogelijk om de gegevens van voor 25 oktober 2015 (AMC) en 13 maart 2016 (VUmc) in te zien?
Waarom kan ik maar een deel van mijn medisch dossier inzien en niet alles? En wat kan ik dan niet inzien?
Hoe kan ik op Mijn Dossier persoonlijke informatie, zoals adresgegevens of mijn wachtwoord wijzigen?
Kan ik na het overlijden van een dierbare zijn of haar Mijn Dossier nog inzien?
Wat is het verschil met het landelijk Schakelpunt (LSP)?
Waar kan ik toestemming geven voor het delen van mijn medische gegevens buiten Amsterdam UMC?
Mijn vraag over Mijn Dossier is nog niet beantwoord, met wie kan ik contact opnemen?

Wat is Mijn Dossier?

Mijn Dossier is een service voor patiënten van zowel het AMC en het VUmc. Mijn Dossier biedt u als patiënt een beveiligde digitale omgeving waarin u:

 • een gedeelte van uw persoonlijke medische dossier kunt raadplegen;
 • uitslagen van onderzoeken kunt inzien, zoals bloeduitslagen of weefselonderzoek;
 • een overzicht van al uw afspraken in het ziekenhuis kunt inzien;
 • een afspraakverzoek kunt indienen;
 • inzicht heeft in persoonlijke informatie zoals uw medicatieoverzicht of allergieën;
 • vragen kunt stellen aan uw behandelteam;
 • brieven kunt inzien die zijn verzonden door uw behandelaars van het ziekenhuis aan bijvoorbeeld uw huisarts;
 • de mogelijkheid heeft om uw persoonlijke gegevens, zoals adresgegevens, te wijzigen.

Het grote voordeel voor u is, dat u zo sneller en op een moment dat het u uitkomt uw gegevens kunt inzien.

Naar boven

Hoe kan ik mij aanmelden voor Mijn Dossier?

Als u toegang wilt tot Mijn Dossier kunt u dat bij uw eerste bezoek bij de centrale inschrijfbalie aangeven. Bent u al patiënt bij Amsterdam UMC (locatie AMC en/of locatie VUmc), dan kunt u bij de polikliniek waar u onder behandeling bent aangeven dat u zich wilt aanmelden voor Mijn Dossier. U kunt zich niet telefonisch of per e-mail aanmelden.

Op vertoon van uw legitimatiebewijs ontvangt u een activatiecode en instructie. Met deze code kunt u de aanmelding zelf (thuis) afronden.

Let op: om uw Mijn Dossier-account te kunnen gebruiken, heeft u een Nederlands mobiel telefoonnummer (06-nummer) nodig.

Naar boven

Waarom kan ik niet met DigiD inloggen?

Amsterdam UMC heeft ervoor gekozen om ook het inloggen in eigen beheer te houden (via een eigen systeem). Dit doen we onder andere omdat:

 • wij zelf onze patiënten willen helpen met inlogproblemen. Wanneer het inloggen via DigiD zou lopen, zouden we bij inlogproblemen alleen kunnen doorverwijzen naar de DigiD-instantie. Wij vinden dat niet klantvriendelijk;
 • bij het opzetten van ons portaal er een keuze moest worden gemaakt over de wijze van inloggen. Op dat moment was het via DigiD niet mogelijk om op mobiele apparaten (tablet, smartphone) in te loggen. Omdat we toen al wisten dat we dat in de toekomst wel wilden aanbieden, was DigiD geen geschikte keuze;
 • het in DigiD niet mogelijk is om twee accounts aan te maken. Dit is wel nodig voor patiënten die in het AMC en VUmc patiënt zijn en geen toestemming geven voor het samenvoegen van de dossiers van beide ziekenhuizen, maar toch beide dossiers via Mijn Dossier willen inzien.
Naar boven

Hoe activeer ik Mijn Dossier?

Nadat u een activatiecode heeft ontvangen, meldt u zich op de volgende wijze aan:

Stap 1: ga naar www.mijndossier.amsterdamumc.nl;
Stap 2: Druk op de blauwe knop ‘Nu aanmelden’(deze staat onder de vraag ‘Nieuwe gebruiker?’);
Stap 3: Vul de activatiecode en uw geboortedatum in;
Stap 4: Klik op 'volgende';
Stap 5: Vul de code in die u per sms hebt gekregen en klik op 'volgende';
Stap 6: Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in. U kunt deze zelf kiezen;
Stap 7: Kies een beveiligingsvraag en vul het antwoord in. Onthoud het antwoord goed;
Stap 8: Controleer uw e-mailadres of pas dit aan;
Stap 9: Na het accepteren van de algemene voorwaarden bent u ingelogd.

U bent nu aangemeld voor Mijn Dossier.

Naar boven

Wat is het verschil tussen activatiecode, sms-code, gebruikersnaam en wachtwoord?

 • De 15-cijferige activatiecode wordt eenmalig per brief uitgegeven in het ziekenhuis en gebruikt u alleen bij de eerste aanmelding.
  Let op: de activatiecode is slechts 30 dagen geldig. Wanneer deze verlopen is, kunt u een nieuwe code ophalen bij de centrale inschrijfbalie of bij de balie van de polikliniek. U kunt niet telefonisch of per e-mail een nieuwe code krijgen;
 • De sms-code krijgt u op uw mobiele telefoon en moet u invoeren bij aanmelding;
 • Bij de eerste aanmelding kunt u zelf een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. De zelfgekozen gebruikersnaam en het wachtwoord gebruikt u steeds om in te loggen en dient u zelf te onthouden;
 • Vanaf de tweede keer inloggen krijgt u na invoeren van uw gebruikersnaam en wachtwoord, een sms-code op uw mobiele telefoon die u moet invoeren.
Naar boven

Mijn activatiecode werkt niet. Wat moet ik doen?

Neem dan contact op met de servicedesk door een email te sturen naar support@amc-vumc.nl. Stuur daarbij de volgende gegevens mee:

 • Uw patiëntnummer;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw voor- & achternaam;
 • De verloopdatum en -tijd van de activatiecode.

Naar boven

Mijn activatiecode is verlopen. Wat moet ik doen?

Om veiligheidsredenen is de toegangscode 30 dagen geldig. De verloopdatum staat vermeld op de brief die u hebt gekregen.

Het is om privacy redenen niet mogelijk om een nieuwe activatiecode per e-mail aan te vragen. U kunt een nieuwe activatiecode alléén persoonlijk ophalen bij de registratiebalie of bij de balie van de polikliniek waar u onder behandeling bent. Neem uw legitimatiebewijs mee.

Naar boven

Kan iemand anders mij aanmelden voor Mijn Dossier

Nee, het is niet mogelijk iemand te machtigen om u aan te melden.
Om toegang te krijgen is het nodig dat u zich persoonlijk aanmeldt en identificeert bij de centrale inschrijfbalie.

Naar boven

Ik kom voorlopig niet in het AMC of VUmc en wil me toch aanmelden voor Mijn Dossier, kan dat?

Nee, helaas is dat niet mogelijk. Het is noodzakelijk dat u eerst naar de centrale inschrijfbalie van het ziekenhuis komt om u aan te melden. Dit is nodig om uw identiteit vast te stellen. Zo weten we dat we ook echt met u te maken hebben. Neem uw legitimatiebewijs (paspoort/identiteitskaart) mee. Zo kunnen we uw registratie voltooien en krijgt u een activatiecode om uw inloggegevens voor Mijn Dossier aan te maken.

Let op: Om uw Mijn Dossier-account te kunnen gebruiken, heeft u een Nederlands mobiel telefoonnummer (06-nummer) nodig. Naar boven

Wat kost het gebruik van Mijn Dossier?

Het gebruik van Mijn Dossier is gratis.

Naar boven

Heb ik speciale apparatuur of computerprogramma’s nodig?

Voor het gebruik van Mijn Dossier hebt u geen speciale apparatuur of computerprogramma’s nodig. Wat u wél nodig heeft is:

 • een pc, laptop, smartphone of een tablet (Apple of Android);
 • een internetverbinding;
 • een internetbrowser zoals Internet Explorer of Google Chrome;
 • het programma Acrobat reader om pdf-bijlagen te openen;
 • een Nederlands mobiel telefoonnummer dat geregistreerd staat bij het ziekenhuis.

U kunt uw gegevens ook inzien via een smartphone. Wij raden u aan om hiervoor de app te gebruiken. Meer informatie vindt u onder het kopje Mijn Dossier ook via app beschikbaar.

Naar boven

Mijn Dossier ook via app beschikbaar

Mijn Dossier is ook via de app MyChart beschikbaar.

In de app vindt u de belangrijkste functionaliteiten van Mijn Dossier, zoals het inzien en aanvragen van afspraken, overzicht van uw medicijnen en berichten van en aan het behandelteam. De app MyChart is beschikbaar voor ios en android en kunt u gratis downloaden in de App Store en Google Play.

Naar boven

Ik ben automatisch uitgelogd. Waarom is dat?

Wanneer u langer dan 20 minuten niet actief bent in Mijn Dossier, wordt u automatisch uitgelogd. Dit is om de privacy van uw gegevens te beschermen. Wij raden u aan uit te loggen als u uw computer verlaat.

Naar boven

Hoe kan ik als ouder via Mijn Dossier het dossier van mijn kind inzien?

Wilt u zich aanmelden als gemachtigde van een kind (een patiënt jonger dan 12 jaar), dan kunt u dit aanvragen bij de centrale inschrijfbalie. Het kind voor wie u gemachtigdentoegang wilt aanvragen, moet bij de aanvraag aanwezig zijn en u dient het legitimatiebewijs van het kind (niet een kopie) te tonen bij de aanvraag. Er wordt door de medewerker gecontroleerd of u het ouderlijk gezag heeft over het kind, alleen dan kunt u gemachtigdentoegang krijgen. Vergeet daarom niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. Vanaf 12 jaar kunnen kinderen hun eigen Mijn Dossier account krijgen. De gemachtigdentoegang kan dan blijven bestaan. De gemachtigdentoegang wordt automatisch stopgezet bij 16 jaar. Vanaf 16 jaar kan gemachtigdentoegang opnieuw aangevraagd worden bij mondeling toestemmen van het kind. Hiervoor kunt u zich met het kind melden bij de centrale inschrijfbalie.

Naar boven

Hoe kan ik mij aanmelden voor gemachtigdentoegang?

Wilt u zich aanmelden als gemachtigde van een volwassen patiënt (ouder dan 16 jaar), vraag dan bij de centrale inschrijfbalie om een gemachtigdenformulier. U kunt het ondertekende formulier daar ook weer inleveren. Voor het instellen van de gemachtigdentoegang dient u zich samen met de patiënt te melden bij de centrale inschrijfbalie. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Naar boven

Kan ik mijn machtiging in (laten) trekken?

Ja, via Mijn Dossier kunt u een machtiging weer intrekken. Dit kan via Instellingen -> Personaliseren. Hier ziet u wie u heeft gemachtigd om uw dossier in te zien en, indien van toepassing, wiens dossier u zelf kunt inzien. U kunt deze gemachtigde direct de toegang ontzeggen door de gemachtigde te selecteren en op ‘Toegang intrekken’ te drukken.

Heeft u geen eigen Mijn Dossier account, maar wilt u wel uw machtiging in laten trekken? Stuur dan een e-mail naar support@amc-vumc.nl. Stuur hierbij uw patiëntnummer, geboortedatum en de naam van de persoon waarvan u de machtiging wilt laten intrekken mee. Na het intrekken van de machtiging ontvangt u hiervan een bevestigingsmail.

Naar boven

Kan ik via Mijn Dossier vragen stellen over een familielid?

Mijn Dossier is gekoppeld aan een persoonlijk patiëntendossier. Informatie die via Mijn Dossier wordt uitgewisseld, wordt onderdeel van dat dossier. Alleen wanneer u door een patiënt gemachtigd bent, kunt u namens hem/haar vragen stellen. Deze gemachtigdentoegang zorgt ervoor dat de informatie in het juiste dossier terecht komt.

Naar boven

Kunnen mijn partner en ik samen één Mijn Dossier account hebben?

Nee, dat is niet mogelijk. Mijn Dossier is gekoppeld aan uw persoonlijke patiëntendossier. Informatie die via Mijn Dossier wordt uitgewisseld, is onderdeel van dat dossier.
Daarnaast geldt dat medische informatie vertrouwelijk is. Het is alleen via gemachtigdentoegang mogelijk te communiceren over een andere persoon. Elke volwassene dient daarom zelf toegang aan te vragen voor Mijn Dossier.

Naar boven

Kan mijn huisarts nu ook al mijn gegevens uit het ziekenhuissysteem inzien?

Nee, huisartsen kunnen het elektronisch patiëntendossier niet inzien. Alleen AMC en VUmc zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben inzage in uw gegevens. Wel kunt u uw huisarts tijdelijk en eenmalig toegang geven tot de medische gegevens die in Mijn Dossier te zien zijn. Dit gaat via de beveiligde website Share Everywhere.

Naar boven

Welke informatie ontvangt mijn huisarts / verwijzend specialist wel?

Uw huisarts of verwijzend specialist wordt op de gebruikelijke manier op de hoogte gehouden via een brief. Deze brief kunt u terugvinden in uw Dossier onder Berichten-> Brieven.

Naar boven

Kan ik via Mijn Dossier mijn afspraak verzetten of afzeggen?

U kunt tot uiterlijk 48 uur van tevoren uw gemaakte afspraak afzeggen en een voorstel doen voor een andere afspraak. Als u de afspraak wilt afzeggen binnen 48 uur, dan kan dat alleen telefonisch bij de polikliniek waar u de afspraak heeft.

Naar boven

Kan ik voor alle poliklinieken via Mijn Dossier een afspraak maken?

U kunt via Mijn Dossier niet direct zelf een afspraak maken, maar wel een afspraak met uw behandelaar of arts aanvragen. U kunt alleen een afspraak aanvragen bij de polikliniek waar u al onder behandeling bent. Uw aanvraag komt terecht bij een medewerker van de polikliniek, waarna de afspraak wordt vastgelegd. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw voorkeur voor dag en/of tijd. Wanneer de afspraak is gemaakt, ontvangt u een afspraakbevestiging in Mijn Dossier.

Naar boven

Hoe snel kan ik uitslagen van onderzoeken zien via Mijn Dossier?

Van de meeste onderzoeken kunt u de uitslag vinden in het patiëntenportaal Mijn Dossier. Binnen 24 uur nadat ze bekend zijn geworden, zijn de meeste uitslagen automatisch zichtbaar in Mijn Dossier. De uitslagen van pathologie, radiologie en SOA zijn doorgaans later bekend dan labuitslagen.
Om technische redenen is het (nog) niet mogelijk om de volgende resultaten te tonen via Mijn Dossier:

 • een aantal uitslagen van het bloedtransfusielaboratorium;
 • een aantal uitslagen van speciële hematologie;
 • een aantal uitslagen van microbiologie AMC;
 • genetisch lab;
 • een aantal uitslagen van het mobiliteitslaboratorium;
 • hartfunctie-onderzoeksuitslagen;
 • klinische neurofysiologie (KNF)-onderzoeksuitslagen;
 • longfunctie-onderzoeksuitslagen;
 • metabole labuitslagen;
 • genetische labuitslagen;
 • KNO onderzoek;
 • oogheelkundig onderzoek.

HLA-typeringen en resultaten van genetisch onderzoek zijn nooit zichtbaar in Mijn Dossier.

Naar boven

Ik heb een vraag over mijn uitslag. Wat moet ik doen?

Uitslagen zijn soms moeilijk te begrijpen en kunnen bovendien in delen binnenkomen. Bij de volgende afspraak legt uw zorgverlener uit wat de uitslagen betekenen. De zorgverlener heeft namelijk alle uitslagen nodig om een volledig beeld van uw gezondheidssituatie te krijgen. U kunt ook wachten met het bekijken van de uitslagen tot uw volgende afspraak. Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent. De poliklinieken zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar. U kunt ook een bericht sturen in Mijn Dossier via 'Vraag het uw behandelteam'. In het weekend worden berichten echter niet gelezen.

Naar boven

Wat moet ik doen als ik uitslagen niet wil zien?

U kunt zelf bepalen of u uw uitslagen wilt zien of niet. Als u de uitslagen nog niet wilt zien, kunt u dit doen in Mijn Dossier bij ‘Uitslagen verbergen/weer tonen’. Op elk moment kunt u de uitslagen hier ook weer zichtbaar maken.

Naar boven

Ik wil geen e-mails ontvangen als er een nieuwe uitslag is. Wat moet ik doen?

U kunt zelf instellen voor welke nieuwe informatie u een melding wilt ontvangen.
Dit geldt voor meldingen over:

 • Nieuwe berichten
 • Nieuwe uitslagen
 • Nieuwe brieven
 • Nieuwe bezoeksamenvattingen
 • Nieuw aangevraagd medisch document

U kunt dit aangeven in Mijn Dossier onder het tabblad ‘Instellingen’->‘Instellen meldingen'.

Naar boven

Kan het voorkomen dat ik een uitslag eerder zie dan mijn behandelaar?

Ja, het is mogelijk dat u een uitslag eerder ziet dan uw behandelend zorgverlener. Uitslagen zijn soms moeilijk te begrijpen en kunnen bovendien in delen binnenkomen. Verbind daarom géén conclusies aan de resultaten. Bij de volgende afspraak legt uw behandelaar uit wat de uitslagen betekenen. Hij/zij heeft namelijk alle uitslagen nodig om een volledig beeld van uw gezondheidssituatie te krijgen.
U bepaalt zelf of u de uitslagen wilt bekijken voorafgaand aan de afspraak met uw zorgverlener. U kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen de resultaten pas te bekijken na de volgende afspraak. Uw behandelaar heeft u dan al uitleg kunnen geven. Als u de uitslagen nog niet wilt zien, kunt u dit doen in Mijn Dossier bij ‘Uitslagen verbergen/weer tonen’.
Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent. De poliklinieken zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar. U kunt ook een bericht sturen in Mijn Dossier via ‘Vraag het uw behandelteam’. In het weekend worden berichten echter niet gelezen.

Naar boven

Ik heb een uitslag gelezen in Mijn Dossier. Nu is deze uitslag niet meer zichtbaar. Hoe kan dat?

Controleer eerst of uw uitslagen ‘aan’ staan. Als dat niet het geval is, kunt u uw uitslagen weer ‘aan’ zetten. Als de uitslagen al ‘aan’ staan, dan heeft uw zorgverlener de uitslag ingetrokken. Bespreek dit tijdens uw volgende afspraak.

Naar boven

Ik begrijp de informatie in Mijn Dossier niet: wat kan ik doen?

Wanneer u informatie in Mijn Dossier niet begrijpt, neemt u deze vraag dan mee naar uw volgende poli-afspraak. Heeft u geen volgende poli-afspraak? Neemt u dan contact op met de betrokken behandelaar. U kunt dit doen door in Mijn Dossier een bericht te sturen via Berichten -> Een vraag stellen -> Vraag het uw behandelteam.

Naar boven

Er staat een fout in Mijn Dossier. Wat moet ik doen?

De informatie in Mijn Dossier komt rechtstreeks uit uw medisch dossier. De gegevens over ‘actuele problemen’, ‘medicatie’ en ‘allergieën’ kunt u zelf aanvullen in Mijn Dossier. Dit wordt bij volgende polikliniekbezoek gecontroleerd door uw behandelaar en bij akkoord van hem/haar toegevoegd aan uw medisch dossier. Bent u van mening dat de overige medische informatie niet klopt, dan kunt u dat melden bij uw behandelaar tijdens een bezoek van het ziekenhuis.

Naar boven

Kan ik gegevens uit Mijn Dossier downloaden en printen?

U kunt bijvoorbeeld uw uitslagen en uw afspraken overzicht printen. Daarnaast kunt u uw bezoeksamenvattingen downloaden en printen. Uw bezoeksamenvattingen vindt u via Bezoeken -> Afspraken en bezoeken, door op uw voorgaande afspraak te klikken.

Naar boven

Wat is de gezondheidssamenvatting?

In de gezondheidssamenvatting staat belangrijke informatie uit uw medisch dossier opgesomd. Uw samenvatting bevat recente informatie over uw actuele gezondheidsproblemen, medicijnen, allergieën en preventieve zorg.

Naar boven

Ik ben ingelogd in Mijn Dossier, maar er staat geen informatie in. Hoe kan dat?

Ziet u geen informatie, maar wel afspraken staan? In dat geval is er op dit moment nog geen informatie uit uw medische dossier beschikbaar in Mijn Dossier. In Mijn Dossier ziet u de gegevens die vanaf 25 oktober 2015 in het AMC en 13 maart 2016 in het VUmc ingevoerd zijn in het nieuwe Elektronische Patiëntendossier. Oudere gegevens zijn wel zichtbaar voor uw behandelteam.

Naar boven

Hoe werkt Share Everywhere?

Via het patiëntenportaal Mijn Dossier of MyChart mobiel kunt u een code aanvragen Deze code is vijf minuten geldig. U geeft de code aan de persoon met wie u uw medische gegevens in Mijn Dossier wilt delen. De ontvanger van de code opent de Share Everywhere-website. Daar voert hij de code in samen met uw geboortedatum. Daarmee krijgt hij eenmalig tijdelijke toegang tot uw medische gegevens in Mijn Dossier. Als extra controle is de pagina waarop de code moet worden ingevuld, beveiligd met reCAPTCHA.
Zodra de zorgverlener bij de Share Everywhere-website uitlogt, kan dezelfde code niet nog een keer worden gebruikt. Als u weer toegang tot uw patiëntgegevens wilt geven, dient u opnieuw een code aan te vragen.

Naar boven

Welke gegevens deel ik via Share Everywhere?

Degene die de code ontvangt, ziet dezelfde medische informatie als u kunt zien in uw Mijn Dossier-account. Dit houdt in dat slechts een gedeelte van het elektronisch patiëntendossier zichtbaar is. Bijv. medicatie, allergieën, uitslagen, gezondheidsproblemen en vaccinaties.

Naar boven

Hoe kan mijn zorgverlener via Share Everywhere informatie doorgeven aan het behandelteam?

De zorgverlener kan een notitie schrijven in Share Everywhere. Deze komt als algemene aantekening in uw dossier terecht. De notities zijn niet persoonlijk aan een behandelaar in uw behandelteam gericht. Uw behandelteam ontvangt ook geen melding van de notities. Bij voorkeur neemt de zorgverlener via de gebruikelijke kanalen contact op met uw behandelteam. Urgente bevindingen en tijdsgevoelige informatie dient de zorgverlener direct te melden aan uw behandelteam.

Naar boven

Kan ik als gemachtigde ook Share Everywhere gebruiken?

Ook als u gemachtigd bent om de medische gegevens van een familielid in Mijn Dossier te bekijken, kunt u gebruik maken van Share Everywhere. Bijvoorbeeld als u ouder bent van een kind onder de twaalf. U kunt dan een code aanvragen vanuit het Mijn Dossier-account van uw kind. Deze code geeft u aan de zorgverlener, net zoals u zou doen vanuit uw eigen Mijn Dossier-account. De zorgverlener kan dezelfde informatie zien als u als ouder van uw kind.

Naar boven

Ik zie Share Everywhere niet, wat moet ik doen?

Als u Share Everywhere niet ziet in Mijn Dossier, neemt u dan contact op met support@amc-vumc.nl

Naar boven

Hoe kan ik het beste een bericht sturen naar mijn behandelaar?

De berichtenuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener(s) bevat vaak privacygevoelige informatie. Ook afspraakinformatie geeft informatie vrij over uw zorgproces. AMC en VUmc zijn van mening dat gewone e-mail niet geschikt is voor dergelijke berichtenuitwisseling. Mijn Dossier daarentegen is hier wel geschikt voor.
Voor alle vragen over uw zorg kunt u in Mijn Dossier gebruikmaken van de optie ‘Vraag het uw behandelteam’.

Voor technische vragen die niet over de inhoud van uw medisch dossier gaan kunt u wel gebruik maken van gewone e-mail via support@amc-vumc.nl

Naar boven

Waarom kan ik geen vraag stellen aan mijn behandelteam?

Via Mijn Dossier kunt u enkel een vraag stellen aan uw behandelteam wanneer u tot één jaar geleden een afspraak heeft gehad bij uw zorgverlener of tot één jaar vooruit een afspraak gepland heeft staan.
Is dit niet het geval en kunt u uw vraag niet via Mijn Dossier stellen? Neem dan telefonisch contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Naar boven

Wanneer kan ik antwoord in Mijn Dossier verwachten als ik een bericht stuur?

Wij nemen uw vraag binnen twee werkdagen in behandeling. Heeft u een dringende vraag? In dat geval kunt u beter telefonisch contact opnemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent. Gebruik Mijn Dossier nooit voor vragen in geval van nood; bel dan 112.

Naar boven

Ik heb een vraag gesteld en nog geen antwoord gekregen

Wij proberen binnen twee werkdagen een antwoord te geven op uw vraag. Heeft u na vier werkdagen nog geen reactie ontvangen? Dan is er iets mis gegaan, onze excuses daarvoor. We vragen u om dan telefonisch contact op te nemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Naar boven

Wie beantwoordt mijn vraag?

Als u een vraag stelt via Mijn Dossier, dan wordt deze eerst gelezen door de polikliniekmedewerker van het behandelteam. De polikliniekmedewerker bepaalt of hij/zij uw vraag zelf kan beantwoorden, of stuurt deze door naar een verpleegkundige of uw arts.

Naar boven

Hoe kan ik via Mijn Dossier herhaalrecepten aanvragen?

Indien u met uw behandelaar heeft afgesproken dat u via Mijn Dossier herhaalrecepten kunt aanvragen, vindt u deze bij Berichten -> Herhaalrecept aanvragen.

Ziet u geen herhaalrecepten? Vraag dit na bij uw behandelteam of vraag uw huisarts om een herhaalrecept.

Naar boven

Ik ontvang geen e-mails. Wat moet ik doen?

U ontvangt een e-mail zodra er nieuwe informatie voor u beschikbaar is in Mijn Dossier, bijvoorbeeld een antwoord op een door u gestelde vraag, een uitslag. In Mijn Dossier onder het tabblad ‘Instellingen’ -> 'Instellen meldingen' kunt u controleren of uw email-adres correct is ingevuld. U kunt het daar eventueel ook aanpassen.

Ontvangt u hierna nog steeds geen e-mails zodra er nieuwe informatie beschikbaar is? Stuur dan een bericht via 'Vraag aan de servicedesk' of stuur een e-mail naar support@amc-vumc.nl

Naar boven

Ik wil geen e-mails ontvangen als er een nieuwe uitslag is. Wat moet ik doen?

U kunt zelf instellen voor welke nieuwe informatie u een melding wilt ontvangen.
Dit geldt voor meldingen over:

 • Nieuwe berichten
 • Nieuwe uitslagen
 • Nieuwe brieven
 • Nieuwe bezoeksamenvattingen
 • Nieuw aangevraagd medisch document

U kunt dit aangeven in Mijn Dossier onder het tabblad ‘Instellingen’->‘Instellen meldingen'.

Naar boven

Ik ben mijn gebruikersnaam van Mijn Dossier vergeten. Wat moet ik doen?

Neem de volgende stappen:
Stap 1: Ga naar de inlogpagina van Mijn Dossier;
Stap 2: Klik op de link ‘Gebruikersnaam vergeten’ en vul de gevraagde informatie in. U ontvangt in uw reguliere e-mail inbox een e-mail met daarin uw gebruikersnaam.

Let op: Achter ieder initiaal moet u een punt invoeren. Ook is het belangrijk om uw initialen en achternaam in te voeren zoals vermeldt op uw patiënten pas (AMC).
Bijvoorbeeld: U heet A.A. van Dummy. Op uw patiëntenpas staat u vermeldt als A.A. v Dummy. U voert dan in bij initialen A.A. en bij achternaam v Dummy. Krijgt u alsnog de melding 'record niet opgeslagen', stuurt u dan een e-mail naar support@amc-vumc.nl.

Naar boven

Ik ben mijn wachtwoord van Mijn Dossier vergeten. Wat moet ik doen?

Neem de volgende stappen:
Stap 1: Ga naar de inlogpagina van Mijn Dossier;
Stap 2: Klik op de link ‘Wachtwoord vergeten’;
Stap3: Vul uw gebruikersnaam in;
Stap 4: Vul uw geboortedatum in.

U krijgt nu de beveiligingsvraag te zien die u bij het aanmelden voor Mijn Dossier heeft ingevoerd. Indien u deze juist beantwoordt, kunt u na invoer van de SMS-code op de website uw wachtwoord wijzigen.

Lukt het niet om op deze manier toegang te krijgen? Stuur dan een e-mail naar support@amc-vumc.nl. Let op: Voor medewerkers van het AMC of het VUmc is uw wachtwoord onbekend en niet zichtbaar, omdat dit beveiligd is opgeslagen. U kunt uw wachtwoord dus niet bij hen opvragen.

Naar boven

Het inloggen lukt niet, er staat dat mijn account is geblokkeerd. Wat moet ik doen?

Als uw account is geblokkeerd kan dat meerdere oorzaken hebben. Het meest voorkomende is dat u vaker dan toegestaan een verkeerd wachtwoord hebt ingevuld. Is uw account geblokkeerd, stuur dan een e-mail naar support@amc-vumc.nl.
Tip: U kunt een blokkade voorkomen door na twee mislukte inlogpogingen of bij twijfel te kiezen voor ‘Wachtwoord vergeten’.

Naar boven

Ik heb geen SMS-bericht met code ontvangen. Wat moet ik doen?

Neem de volgende stappen:
Stap 1: Controleer of er boven in het scherm een melding verschijnt 'neem contact op met het ziekenhuis om te controleren of uw mobiele nummer bekend is'. Ziet u deze melding, stuur dan een e-mail naar support@amc-vumc.nl en vermeldt hierin uw patiëntnummer, geboortedatum en mobiel telefoonnummer;
Stap 2: Verschijnt er geen melding bovenin uw scherm? Probeer uw mobiele telefoon opnieuw in te schakelen en uw SMS-inbox op te schonen;
Stap 3: Wanneer u nog steeds geen SMS-bericht ontvangt, kan het voorkomen dat uw mobiele nummer niet correct in het systeem staat. Om dit te controleren stuurt u een e-mail naar support@amc-vumc.nl en u vermeldt hierin uw patiëntnummer, geboortedatum en mobiel telefoonnummer.

Naar boven

Ik wil mijn beveiligingsvraag en/of het -antwoord wijzigen. Wat moet ik doen?

Om uw beveiligingsvraag en het antwoord te wijzigen, gaat u naar 'Instellingen" -> 'Wachtwoord wijzigen'. Onder het kopje'Beveiligingsvraag/-antwoord wijzigen' voert u uw wachtwoord in, selecteerd u een beveiligingsvraag uit de lijst, voert u uw antwoord in, en klikt u op Opslaan. Om alleen het antwoord op de beveiligingsvraag te wijzigen, voert u uw wachtwoord in, voert u uw nieuwe antwoord in, en klikt u op Opslaan. Wanneer u geen nieuwe vraag uit de lijst selecteert, blijft deze hetzelfde als voorheen.

Naar boven

Ik ben automatisch uitgelogd. Waarom is dat?

Wanneer u langer dan 20 minuten niet actief bent in Mijn Dossier, wordt u automatisch uitgelogd. Dit is om de privacy van uw gegevens te beschermen. Wij raden u aan uit te loggen als u uw computer verlaat.

Naar boven

Hoe veilig is Mijn Dossier?

Amsterdam UMC nemen het veilig houden van uw medische informatie zeer serieus. Toegang tot informatie vindt plaats via de beveiligde toegangscodes, een persoonlijke gebruikersnaam en een wachtwoord waaraan bepaalde eisen worden gesteld en dat beveiligd wordt opgeslagen. Uw wachtwoord is niet zichtbaar voor medewerkers van het Amsterdam UMC. Mijn Dossier maakt gebruik van de meest recente technologie om uw sessie automatisch te versleutelen. Berichtenverkeer dat plaatsvindt wanneer u bent ingelogd, is daarmee goed beveiligd. Dit in tegenstelling tot normaal e-mailverkeer.

Naar boven

Wat is het privacy-beleid van Mijn Dossier?

Mijn Dossier voldoet aan wet- en regelgeving aangaande uw privacy. Uw naam en e-mailadres worden met dezelfde zorg behandeld als uw medisch dossier, deze worden nooit afgestaan of gedeeld met derden.

Naar boven

Ik ben automatisch uitgelogd uit Mijn Dossier. Waardoor komt dat?

Om de privacy van uw gegevens te waarborgen, wordt u als u meer dan 20 minuten uw toetsenbord niet gebruikt automatisch uitgelogd uit Mijn Dossier. Wij raden u aan om altijd uit te loggen als u klaar bent of als u uw computer verlaat, zelfs als dit maar voor even is.

Naar boven

Waarom is het niet mogelijk om de gegevens van vóór 25 oktober 2015(AMC) en 13 maart 2016 (VUmc) in te zien?

Sinds 25 oktober 2015 werkt het AMC en sinds 13 maart 2016 werkt VUmc met het elektronisch patiëntendossier. Alle gegevens van vóór deze data zijn digitaal overgezet en voor de zorgverlener beschikbaar. Om technische redenen kunnen deze (nog) niet getoond worden in het patiëntenportaal.
U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien. Meer informatie hierover vindt u op de website van uw ziekenhuis.

Naar boven

Waarom kan ik maar een deel van mijn medisch dossier inzien en niet alles? En wat kan ik dan niet inzien?

Sinds 25 oktober 2015 werkt het AMC en sinds 13 maart 2016 werkt het VUmc met het elektronisch patiëntendossier. Alle gegevens van vóór deze data zijn digitaal overgezet en voor de zorgverlener beschikbaar. Om technische redenen kunnen deze historische gegevens (nog) niet getoond worden in het patiëntenportaal.

Daarnaast is het helaas niet mogelijk om alle uitslagen via Mijn Dossier in te zien. Onder andere de volgende uitslagen kunnen om technische redenen (nog) niet worden getoond:

 • een aantal resultaten van het bloedtransfusielab;
 • een aantal resultaten van speciële hematologie;
 • een aantal resultaten van microbiologie AMC;
 • genetisch lab;
 • hartfunctie-onderzoeksresultaten;
 • klinische neurofysiologie (KNF)-onderzoeksresultaten;
 • longfunctie-onderzoeksresultaten;
 • metabole labresultaten;
 • KNO onderzoek;
 • oogheelkundig onderzoek.

HLA-typeringen en resultaten van genetisch onderzoek zijn nooit zichtbaar in Mijn Dossier.

Naar boven

Hoe kan ik op Mijn Dossier persoonlijke informatie, zoals adresgegevens of mijn wachtwoord wijzigen?

Wanneer u bent ingelogd in Mijn Dossier, kunt u onder het menu ‘Dossier’ -> 'Persoonsgegevens' zelf een aantal zaken wijzingen, zoals uw adres en uw e-mailadres. Onder het menu 'Instellingen' kunt u uw wachtwoord of beveiligingsvraag wijzigen.
U kunt in dit scherm niet uw gebruikersnaam wijzigen. Voor het wijzigen van uw gebruikersnaam kunt u een e-mail sturen naar support@amc-vumc.nl.

Naar boven

Kan ik na het overlijden van een dierbare zijn of haar Mijn Dossier nog inzien?

Nee. Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden patiënt in te zien. Het Mijn Dossier-account van een patient wordt na overlijden inactief gemaakt. Hierdoor heeft u als gemachtigde geen inzage meer in het dossier.

Naar boven

Wat is het verschil met het landelijke Schakelpunt (LSP)?

Er is een wezenlijk verschil tussen het LSP, waarin gegevens worden uitgewisseld tussen afzonderlijke zorgorganisaties, en een ‘intern’ EPD zoals in het AMC en VUmc. Alléén AMC- en VUmc-zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben recht op inzage in uw gegevens. Uw huisarts en/of verwijzer krijgt een samenvatting van de behandeling per digitale brief.

Naar boven

Waar kan ik toestemming geven voor het delen van mijn medische gegevens buiten Amsterdam UMC?

U kunt in Mijn Dossier toestemming geven voor het delen van uw medische gegevens buiten Mijn Dossier. Ook kunt u in het ziekenhuis bij de centrale inschrijfbalie uw toestemming laten vastleggen. Meer informatie over het doel en de inhoud van deze toestemming vindt u op de website van het AMC of op de website van VUmc.

Naar boven

Mijn vraag over Mijn Dossier is nog niet beantwoord, met wie kan ik contact opnemen?

Dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail: support@amc-vumc.nl.

Naar boven